EduRoam (Education Roaming) – międzynarodowy projekt, którego celem jest zapewnienie bezpiecznej łączności z wykorzystaniem serwera autoryzacyjnego (Radius) i 802.1x.

W związku z zapotrzebowaniem na bezproblemowy dostęp do sieci Internet, Centrum Komputerowe Uniwersytetu Zielonogórskiego rozbudowało system bezprzewodowego dostępu do Internetu na Uniwersytecie Zielonogórskim, włączając się w ogólnoeuropejski projekt EduRoam. Eduroam to system działający w wielu krajach Europy (i nie tylko, np.: Australia), którego ideą jest dostarczenie jednolitej usługi dostępu do Internetu w jednostkach edukacyjnych. Użytkownicy Eduroam bez wprowadzania zmian do konfiguracji i bez kontaktu z administratorami, mogą uzyskać dostęp do sieci w wielu instytucjach naukowych.

Każdy pracownik UZ posiadający służbowe konto poczty elektronicznej może dołączyć się do sieci przy pomocy karty bezprzewodowej w wydzielonych punktach bezprzewodowego dostępu do Internetu na UZ oraz na terenie jednostek uczestniczących w projekcie Eduroam w Polsce, Europie oraz Australii.

W Polsce projekt jest koordynowany przez Uczelniane Centrum Informatyczne Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i rozwijany w oparciu o sieć PIONIER.

 
D&C Przemysław Baranowski, Krzysztof (JARY) Jarosiński - (C)2006 - Centrum Komputerowe UZ